Dramaturgie, artistiek advies en coaching. Voor kunstenaars en makers, onderzoekers, collectieven, organisaties. Als artistiek klankbord in één-op-één gesprek of in groter creatieverband. Op elk moment in een project, onderzoek, aanvraag, van concept tot première tot druk. Voor wie echt stappen vooruit wil zetten, helder en precies.

Bluebird biedt het extra paar ogen en oren dat het werk of proces bij momenten nodig heeft. Of dat jij zelf nodig hebt.
Kennismaken is eenvoudig en kost niets.
Stuur of bel 0468 327 659 of beschrijf je vraag hier.

Aanbod
Eén-op-één gesprek
Artistieke coaching en reflectie
Begeleiding van creaties
Voorstellingsdramaturgie
Sparring partner voor je praktijk
Eerste hulp bij artistieke crisis
Ontwikkeling van concepten
Begeleiding van publicaties
Communicatie-advies
Conflictbemiddeling en advies

Werkwijze
Dialoog en reflectie, diep luisteren, spiegelen en blootleggen van verborgen belangen en perspectieven leidt in de praktijk tot meer helderheid over het te volgen pad. Waar je aan helderheid wint, verdwijnen aan artistic anxieties. In de plaats komen meer gedragen keuzes en beslissingen.
Dramaturgische begeleiding en advies als outside eye verbindt methodiek aan een kritische kijk op de inzet van een werk.
Elk gesprek vertrekt vanuit zorg en begrip voor de fragiele specifiteit van het makerschap, met bijzondere aandacht voor wat nog geen bestaansrecht geniet of aan het zicht onttrokken blijft. Zo worden blinde vlekken of stille aannames een unieke bron van informatie en brandstof voor artistic agency.

Referenties
o.m. Benjamin Verdonck, Anne Reijniers, Jozef Wouters, HOTUB, Thomas Verstraeten, Valentine Kempynck, Nik Naudts, Lies Van Assche, Pieter Embrechts, Anna Schlooz, Wouter Feyaerts, Rooftoptiger, Het Bos, Toneelhuis, DOEK, Open Doek, S.M.A.K., Middelheimmuseum, Extra City, Galerie Transit, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Kunstenpunt, Team Vlaams Bouwmeester, Het Nieuwe Instituut (NL), VAi, Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media

Bio
Bluebird is Leen Hammenecker. Als artist-driven kunstmanager, dramaturg en bemiddelaar zet zij zich in voor kunstenaars, onderzoekers, makers en organisaties in de performatieve en beeldende kunsten. Methodische en inhoudelijk expertise en aantoonbare ervaring van meer dan 20 jaar werken in de kunst- en cultuursector in uiteenlopende contexten en rollen. Vaardig in dramaturgie, artist sparring, coaching, artistiek onderzoek, kunst in opdracht, conflictbemiddeling en communicatie, met een speciale interesse in contextgevoelige en transformatieve (kunst)praktijken. Master in Oude Geschiedenis (KULeuven & Alma Mater Studiorum Bologna IT) en Post-Master in Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (KULeuven-VUB). Erkend Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken sinds 2018. Facilitator (in opleiding) in Lewis’ Deep Democracy (Levels 1, 2, 3) en Reconstructive work.

Tarief
Aanbod is aan uurprijs of op maat van een vraag/project/traject.

Leen Hammenecker
leen@bluebirdconspiracy.be
+32 468 327 659
@bluebird_cnsprc

Bluebird Conspiracy
BE 0713.501.415

Contact

Beschrijf je vraag hieronder of boek meteen je gesprek.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Dramaturgy, artistic consulting and coaching. As an artistic sparring partner in one-on-one conversation or in larger contexts of creation. For artists and creators, researchers, collectives, organisations. At any point in a project, research, application, from concept to premiere. For those who really want to take steps forward, with clarity and precision.

Bluebird provides the extra pair of eyes and ears that the work or process needs at times. Or that you may need.
Booking your intro is easy and free.
Text or phone +32 468 327 659 or describe your question here.

Services
One-on-one conversation
Artistic coaching and reflection
Performance dramaturgy
Sparring partner for your practice
Artistic and process consultancy for creations
First aid in case of artistic crisis
Concepts and process development
Supervision of publications
Communication advice
Conflict mediation and advice

Method
Dialogue and reflection, deep listening, mirroring, revealing unconscious concerns and hidden perspectives. Coaching from a place of care and profound understanding of the pecularities and fragilities of the artistic position with the effect of reducing artistic anxieties and generating greater clarity and more embodied choices and decisions. Particular interest in the precarious phase where work is caught in ghostlike states of becoming, when blind spots or silent assumptions can transform in unique sources of information and fuel for artistic agency.

References
a.o. Benjamin Verdonck, Anne Reijniers, Jozef Wouters, HOTUB, Thomas Verstraeten, Valentine Kempynck, Nik Naudts, Lies Van Assche, Pieter Embrechts, Anna Schlooz, Wouter Feyaerts, Rooftoptiger, Rooftoptiger, Het Bos, Toneelhuis, DOEK, Open Doek, S.M.A.K., Middelheimmuseum, Extra City, Galerie Transit, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Kunstenpunt, Team Vlaams Bouwmeester, Het Nieuwe Instituut (NL), VAi, Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media

Pricing
Sessions are at an hourly rate or negotiated according to your need/question/project/trajectory.

Bio
Bluebird is Leen Hammenecker. Artist-driven art manager, dramaturg and mediator with a demonstrated history of working in the arts and culture field for more than 20 years in a variety of contexts and connecting roles. Skilled in Dramaturgy, Artist Coaching and Sparring, Artistic Research, Public Art projects, Mediation and Communication with a special interest in present-sensitive, grounding and transformative (art) practices. Master In Ancient History (MA KULeuven/Bologna IT) and Post-Master in Archivistics (KULeuven-VUB) and Certified Mediator in civil and commercial matters since 2018. Master in Ancient History (MA KULeuven/Bologna IT) and Post-Master in Archival Science and Records Management (KULeuven-VUB). Certified Mediator in civil and commercial matters since 2018. Facilitator (in training) in Lewis’ Deep Democracy (Levels 1, 2, 3) and Reconstructive work.